ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

KEY SKILLS

Απόκτησε τις θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις ‘κλειδί’ για να μπορείς να παίζεις αρμόνιο και να συνθέτεις τη δική σου μουσική, μέσα σε μόνο 10 μήνες!

Το Πρόγραμμα

Το πρόγραμμα ξεκινά με την απόκτηση βασικών γνώσεων μουσικής θεωρίας και αρμονίας.

Ο μαθητής μέσω θεωρίας και πρακτικής εξάσκησης στο αρμόνιο, θα μάθει να παίζει και να κατασκευάζει μελωδίες και να συνδυάζει συγχορδίες για να δομήσει την αρμονία της δικής του μουσικής σύνθεσης.
Είναι ένας βασικός στόχος του προγράμματος, να μάθει ο μαθητής, μέσα σε μόνο 10 μήνες, να παίζει στο αρμόνιο μελωδίες με το δεξί χέρι και παράλληλα συγχορδίες με το αριστερό. Κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό εάν θέλει κάποιος να γράφει τη δική του μουσική.

Επίσης θα μελετηθούν σε βάθος οι διάφορες κατηγορίες οργάνων, ο τρόπος κατασκευής και χρήσης τους και οι δυνατότητές τους ως προς την ενορχήστρωσή τους.

Επιπρόσθετα, το μάθημα προσφέρει τη δυνατότητα εξάσκησης της μουσικής ακοής. Ο μαθητής θα μάθει να ξεχωρίζει βασικά στοιχεία της μουσικής σύνθεσης και να τα αναλύει μέσα από παραδείγματα διαφορετικών ειδών μουσικής.

Στο τελευταίο μέρος του προγράμματος, αφού ο μαθητής θα έχει αποκτήσει όλες τις βασικές μουσικές γνώσεις, στη τελική εργασία, θα χρησιμοποιήσει τις γνώσεις αυτές για να δημιουργήσει τη δική του μουσική σύνθεση.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ ΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΝΙΑΣ, ΟΡΓΑΝΟΓΝΩΣΙΑΣ, ΕΝΟΡΧΗΣΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΞΑΣΚΗΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΑΡΜΟΝΙΟ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΤΗ ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ.

Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός

Ο κάθε μαθητής στην τάξη, έχει το δικό του τελευταίου τύπου Casio CTX αρμόνιο και τα δικά του ακουστικά που θα χρησιμοποιεί για σκοπούς πρακτικής εξάσκησης και εφαρμογής όλων όσων θα διδαχθεί.

Τα μαθήματα γίνονται σε μια ειδικά ακουστικά διαμορφωμένη αίθουσα, η οποία είναι εξοπλισμένη με διαδραστικό πίνακα και μόνιτορ ηχεία, για μία μοναδική εκπαιδευτική εμπειρία.

Εκπαιδευτική Υποστήριξη

Τα μαθήματα γίνονται σε ολιγάριθμη και άρτια εξοπλισμένη τάξη, που δεν υπερβαίνει τους 5 μαθητές, έτσι ώστε ο κάθε μαθητής να απολαμβάνει περισσότερη προσωπική καθοδήγηση και βοήθεια από τον καθηγητή, τόσο στην θεωρητική όσο και στην πρακτική του εξάσκηση.

Ο καθηγητής θα παρακολουθεί την εξέλιξη του κάθε μαθητή ξεχωριστά και θα διαφοροποιεί τις διδακτικές της τεχνικές, για να μπορέσουν όλοι οι μαθητές να αναπτύξουν παράλληλα τις δικές τους μουσικές ικανότητες.

Είναι αυτό το πρόγραμμα για μένα;

Το πρόγραμμα είναι ιδανικό για όλους όσους θέλουν να αποκτήσουν τις γνώσεις ‘κλειδί’, για να συνθέτουν τη δική τους μουσική. Αρχίζουμε από αρχικό στάδιο, οπότε, καμία μουσική γνώση δεν απαιτείται.

Το πρόγραμμα καλύπτει τεχνικές σύνθεσης για όλα τα είδη μουσικής και προσφέρει μια δυνατή βάση για όσους θέλουν να προετοιμαστούν για να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα της Μουσικής Παραγωγής το οποίο προσφέρουμε.

Στο πρόγραμμα Key Skills κτίζουμε τις θεωρητικές βάσεις μουσικής θεωρίας, αρμονίας, οργανογνωσίας, ενορχήστρωσης και μουσικής ανάλυσης και ταυτόχρονα, αναπτύσουμε τις μουσικές δεξιότητες του μαθητή στο αρμόνιο για να τις εφαρμόσει στη δημιουργία της δικής του μουσικής σύνθεσης.

Περίοδοι εγγραφής

Σεπτέμβριος
Ιανουάριος
Απρίλιος

Διάρκεια προγράμματος

10 μήνες
Δίωρο μάθημα, μία φορά την εβδομάδα

Προαπαιτούμενες γνώσεις

Καμία μουσική γνώση δεν απαιτείται

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 • Εκμάθηση ρυθμού
 • Μουσική σημειογραφία (αξίες, δυναμικές, άρθρωση, αλλοιώσεις, επαναλήψεις κ.ά.)
 • Ανάγνωση παρτιτούρας
 • Εκτέλεση παρτιτούρας
 • Πρακτική εξάσκηση στο αρμόνιο
 • Συγχορδίες
 • Κλίμακες
 • Μετατροπία
 • Μεταφορά τονικότητας
 • Εξάσκηση ακοής
 • Ανάλυση τραγουδιών από διάφορα μουσικά είδη (δομή, αρμονία, ενορχήστρωση κ.ά.)
 • Κατηγορίες οργάνων (κρουστά, έγχορδα, πνευστά)
 • Εκμάθηση διαφόρων οργάνων (κατασκευή, δυνατότητες, χρήση κ.ά.)
 • Ενορχήστρωση
 • Εναρμόνιση μελωδίας
 • Σύνθεση μελωδίας σε συγχορδίες
 • Μελοποίηση στίχων
 • Τελικό project

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ